1. 1.
    milli mücadele yıllarında faaliyetlerini sürdürmüş bir azınlık cemiyetidir. anadoluda rumların yaşadığı tüm toprakları yunanistana katmayı ve bizans imparatorluğunu yeniden canlandırmayı amaçlamışlardır.
    #22039460 :)
  2. 2.
    filik i eterya cemiyetinin devamı olan örgüt.
    #35408399 :)