1. 1.
    Soyundan utanan insandır. Delikanlıysan çıkarsın adam gibi benim etnik kökenim şu, ben gürcü'yüm dersin.

    Herhangi bir batı ülkesinde mesela bir lider etnik kökenini saklayarak siyaset yapabilir mi?
    ... fasist bir yurtsever