1. 1.
  Hz. Peygamber sallallâhü aleyhi ve sellem‟in Hz. Ali kerremallâhü aleyhi vecheheye söylemiş olduğu bir hadis
  (Etin etimdir, kanın kanımdır).
  “Ey halk! Acaba ben size kendinizden daha yakıكır değil miyim? Evet, ey Allah’ın resulü dediler” (Birçok islami kaynağa göre Haccetü‟l-veda’da -18 Zihacce 10 H. günü- Hz. Peygamber son hac dönüşünde Gadír-i Ĥum çölünde halkı toplayıp bu soruyu sorarak Hz. Ali‟yi halifesi olarak göstermiştir).
  “Ben kimin mevlasi isem, Ali de onun mevlasıdır” (Gadir hadisinin sonu.).
  “Ey Allah'm, onu (Ali'yi) seveveni sev; ona düşmanlık yapana düşmanlık yap!” (önceki hadisin devamı).

  Ehl-i Beyt hakkında Hz. Peygamber duasından: “
  (Allah'ım, onlara yardım edenlere yardım, düşmanlık edenlere düşmanlık et ve onlara zulmedenlere lanet eyle!).

  Kur’an-ı Kerîm, isrâ: 72 (Bu dünyada kör olan kimse ahirette de kördür; üstelik iyice yolunu şaşırmıştır).
  -----------
  (Ne mutlu aklın kendisi için olana! Ne mutlu ona!).
  ... nardogan