1. 1.
    küçük küçük bir sürü odacıktan oluşan sinüsler topluluğudur.
    ... ddesdemona