1. 1.
    Yazarken bile ağzı sulanıyor insanın (bkz: kutsal varlık)
    ... middlecousin
  2. 2.
    fazla yenildiğinde artık adı bile duyulmak istenmeyen ikilidir.
    ... architectus