1. .
  çok hoş bir mehter marşıdır. aynı zamanda nefi'nin şiiridir.

  esdi nesim-i nev bahar açıldı güller subhu dem
  açsın bizim de gönlümüz saki medet sun cam-ı cem.

  erdi yine ürdi-i behişt oldu heva anber sirişt
  alem behişt ender nehişt her guşe bir bağı irem.

  gül devri ayş eyyamıdır, zevk ü sefa hengamıdır
  aşıkların bayramıdır bu mevsim-i ferhunde dem.

  dönsün yie peymaneler olsun tehi humhaneler
  raks eylesin mestaneler mutrıblar ettikçe negam.
  1 -1 ... pergamon