1. 1.
    bir de utangaçsa dımdızlak kalacak insandır.
    ... fatality of fantasy
  2. 2.
    karşısındaki insanı kendisinden soğutacak insan tipidir.
    ... iptila