1. 1.
    az bilinen bir sorunsaldir.

    selam ve dua ile.
    1 ... erectof