1. 1.
  sabit döviz kur sisteminin tam tersi bir sistemdir.serbest doviz kuru sistemi de denilmektedir.bu sistemde ulke parasının değeri sebest şekilde oluşan arz ve talebe baglıdır.doviz kurunun belirlenmesinde devletin mudahalesi soz konusu değildir.
  1 ... jagatai
 2. 2.
  özerk bir kurum olan merkez bankasının piyasalardaki değişim ve taleplere göre alım ve satımlar yaparak * düzenlediği sistemdir.
  1 ... amadeus
 3. 3.
  Döviz kuru piyasada serbestçe belirlenen, mal ve varlık piyasalarında gerçekleşen ya da beklenen arz-talep değişimleri döviz kuruna yansıyan sistemdir.

  Piyasaların tam etkin çalıştığı kabul edilirse, esnek kur sistemlerinde piyasada fiyat dengesizlikleri oluşması mümkün olmadığından spekülatif hareketlerle kâr elde edilmesi imkanı da ortadan kalkmaktadır.

  Esnek kur sistemleri içsel ve dışsal şokların gerektirdiği ayarlamaları döviz kurlarına yansıttığından parasal büyüklükler yabancı sermaye hareketlerinin etkisine maruz kalmamakta ve merkez bankaları bağımsız para politikası uygulama olanağı bulmaktadır.

  Döviz arz ve talebi piyasa tarafından dengelendiğinden merkez bankası müdahaleleri de en aza indirgenmektedir.

  Döviz kurlarının gelecekteki değerine ilişkin belirsizlikler ekonomik birimlerin geleceğe ilişkin planlama ve fiyatlamalarını sağlıklı olarak yapabilmelerini zorlaştırmaktadır.

  Döviz kuru belirsizliklerine karşı türev işlemler aracılığıyla korunma sağlamak mümkün olsa da bu tür sigorta işlemleri maliyetleri artırmaktadır.

  Döviz piyasaları nadiren verimli çalıştığından döviz kurları geçici de olsa dönemsel dengesizlikler gösterebilmekte ve bu durumda spekülatif kâr olanakları doğabilmektedir.

  Ayrıca, yüksek nominal ve reel döviz kuru dalgalanmaları yanlış bir kaynak dağılımına sebep olabilmektedir.
  ... grotesquee