1. 1.
    bütün illerde bir adet bulunur.başkan seçileceği zaman üyeler gerginleşir, hiç çekilmez.
    ... esnaf ve sanatkar