1. 1.
    bu kafirler yüzme ögrenmemekte ısrar ediyorlar sorunsalidir.
    2 ... erectov