1. 1.
    iglolarda sergiledikleri muhteşem performansa penguenler şahitlik ediyormuş.
    ... judas