1. 1.
    kendileri demokrasiye inanirken, tanrılari monarşi ile yönetilmiş.

    selam ve dubara.
    ... erectov