bu konuda fikrin mi var? buraya entry ekle. üye ol
  1. 1.
    genel olarak bilinen eski türk dini tek tanrılıdır bu yüzden de türkler müslümanlığı kolay benimsemiştir yargısına göre değerlendirince şaşırtıcıdır, ama gerçeği budur.

    türklerde din toyonizmdir. toyonizm, maneviyatı karşılar. bir de büyücülüğü kapsıyan şamanizm vardır ki o da maddiyatı kapsar. hukuk, estetik, kültür hep toyonizmden, etnoğrafya, fen gibi bilimler de şamanizmden türemiştir.

    toyonizme göre de türklerde tam 17 adet tanrı vardır ve her biri için halk ayrı ayrı ayinler düzenler. göğün en tepesinde oturan tanrı ülgen'dir. yerin en aşağısında oturanı ise erlik han'dır. gökte 9 kat, yerde 7 kat bulunur. gökle yerin ortasında ise 17. kat vardır.
    2 -1 ... gokboru