1. 1.
    30 rakami ile ifade edilirdi.

    selam ve duva ile.
    2 -3 ... erector