1. 1.
    ilk 5 nesil için geçerli olabilecek önerme.

    Selam ve kademe ile.
    -1 ... verem eder geceler