1. .
    eşek tarafından taşınan yük...
    eşeğin güçlü, kuvvetli ve dirençli bir hayvan olması sebebi ile çokluk ifade eden betimleme...
    ... ferrole