1. 1.
  nazım hikmet şiiri.

  biz ki istanbul şehriyiz,
  işte, arzederiz halimizi
  türk halkının yüce katına.
  mevsim yazdır,
  919'dur.
  ve teşrinlerinde geçen yılın
  dört düvele teslim ettiler bizi,
  gözü kanlı dört düvele
  anadan doğma çırılçıplak.
  ve kurumuştu
  ve kan içindeydi memelerimiz.

  biz ki istanbul şehriyiz,
  fransız, ingiliz, italyan, amerikan
  bir de yunan,
  bir de zavallı afrika zencileri
  yer bitirir bizi bir yandan,
  bir yandan da kendi köpek döllerimiz:
  vahdettin sultan,
  ve damat ferit
  ve ingiliz muhipleri
  ve mandacılar,
  biz ki istanbul şehriyiz,
  yüce türk halkı,
  malumun olsun çektiğimiz acılar...
  (...)
  erzurum'da on dört gün sürdü kongre:
  orda, mazlum milletlerden bahsedildi
  bütün mazlum milletlerden
  ve emperyalizme karşı dövüşenlerinden onların.

  orda, bir şurayı milli'den bahsedildi,
  iradei milliyeye müstenit bir şurayı milli'den.
  buna rağmen
  "asi gelmeyelim" diyenler vardı,
  "makamı hilafet ve saltanata."
  hatta casuslar vardı içerde.
  buna rağmen
  "bütün akşamı vatan bir kuldur" denildi.
  "kabul olunmaz," denildi,
  "manda ve himaye..."
  buna rağmen
  istanbul'da birçok hanımlar, beyler, paşalar,
  türk halkından kesmişlerdi umudu.
  yağdırıldı telgraflar erzurum'a:
  "amerikan mandası altına girelim," diye.
  "istiklal, diyorlardı, şayanı arzu ve tercihtir, amma
  bugün bu, diyorlardı mümkün değil,
  birkaç vilayet, diyorlardı, kalacak elde,
  şu halde, diyorlardı, şu halde,
  memaliki osmaniye'nin cümlesine şamil
  amerikan mandaterliğini talep etmeği
  memleketimiz için en nafi
  bir şekli hal kabul ediyoruz."
  fakat bu şekli halli kabul etmedi erzurumlu.
  erzurum'un kışı zorludur, balam,
  buz tutar yiğitlerin bıyığı.
  erzurum'da kaskatı, dimdik olur adam,
  kabullenmez yılgınlığı...

  istanbul'da hanımlar, beyler, paşalar,
  tül perdeler, kravatlar, apoletler, şişeler,
  çıtı pıtı dilleri ve pamuk gibi elleri
  ve biçare telgraf telleri
  devretmek için amerika'ya anadolu'yu
  şöyle diyorlardı erzurum'dakilere:
  "bizi bir başımıza bıraksalar,
  tarafgirlik, cehalet
  ve çok konuşmaktan başka müspet
  bir hayat kuramayız.
  işte bu yüzden amerika çok işimize geliyor.
  filipin gibi vahşi bir memleketi adam etti amerika.
  ne olacak,
  biz de on beş, yirmi sene zahmet çekeriz,
  sonra yeni dünya'nın sayesinde
  istiklali kafasında ve cebinde taşıyan
  bir türkiye vücuda geliverir.
  amerika, içine girdiği memleket ve millet hayrına
  nasıl bir idare kurduğunu
  avrupa'ya göstermek ister.
  hem artık işi uzatmağa gelmez.
  çok tehlikeli anlar yaşıyoruz.
  sergüzeşt ve cidal devri geçmiştir:
  türkiye'yi geniş kafalı birkaç kişi belki kurtarabilir."
  (...)
  ve böylece, bin dereden su getirdi istanbul'dan gelen zevat.
  sivas, mandayı kabul etmedi fakat,
  "hey gidi deli gönlüm,"
  dedi,
  "akıllı, umutlu, sabırlı deli gönlüm,
  ya istiklal, ya ölüm!"
  dedi.
  ... pipishik