1. 1.
  14. yüzyılın sonları ile 15. yüzyılın başlarında hüküm süren Anadolu Türk Beyliklerinden biri.

  Eretna Beyliği sınırları içerisinde olan Erzincan'da yönetici Pir Hüseyin'in 1379 yılında ölümü üzerine Mutahharten Bey yönetimi ele geçirdi. Aynı yıl adına para bastırdı ve hutbe okutarak Erzincan merkez olmak üzere bağımsızlığını ilan etti. Eretna Beyliği hükümdarı Alâaddin Ali Bey, bu durum karşısında yönetimi geri almak için önce barışçıl yollar denediyse de Mutahharten Bey üzerine kuvvet gönderdi. Eretna kuvvetlerinin başarısız olmasına ve Alâaddin Ali Bey'in 1380 yılında ölmesine rağmen Mutahharten Bey, Eretna Beyliği'ne karşı Dulkadiroğulları Beyliği ve Akkoyunlular ile ittifak kurmaya çalıştı.

  http://tr.wikipedia.org/wiki/Erzincan_Beyli%C4%9Fi
  1 ... hasmet ibriktaroglu
 2. 2.
  Eretna beyliğinden kopmuş kısa süreli beylik.
  1 ... atanamayan tarihci