1. 1.
    28 şubat davası kapsamında yapılma ihtimali olandır. Ama özköşk her devrin adamı olduğundan kurtulabilir

    ertuğrul özkök ün yargılanması
    ... trinitrotoluen