1. 1.
    1935 doğumlu, mimar, tarihçi-yazar ve antika uzmanı. öğrenim sürecini galatasaray lisesi, dgsa (mimarlık bölümü), itü (inşaat fakültesi), iü (edebiyat fakültesi tarih bölümü ve doktora)’nde tamamlamıştır. istanbul belediyesi’nin “büyükşehir ve ilçeler” biçiminde örgütlenmesinden önceki son “imar müdürü”dür. yeni örgütlenmede isteğiyle “teknik eleman” statüsünden ayrılıp “istanbul büyükşehir belediyesi”nin “kütüphane ve müzeler müdürü”; sonrasında da “vakıflar genel müdürlüğü”nün “istanbul bölge müdürü” olarak görev yaptı. böylece 30 yılı aşan hizmetinde iki kez emekli olmuştur. doktora tezi devamı olarak “hıtta-i irakiyye lâyihası” isiminde “basılmamış”; “eski malatya’da silâhdar mustafa paşa hanı ve restitüsyonu” (nejat göyünç ile birlikte), “osmanlı hukuku’nun yapısı”; “bütün yönleriyle osmanlı: âdâb-ı osmâniyye”, “mağlupların zaferi”, “pozitivizm’in kıskacında türkiye” ve "osmanlı'nın balkanlardan çekilişi: süleyman hüsnü paşa ve dönemi" isimli “basılmış” kitapları vardır. 25 yıldan bu yana muhtelif dergi, gazete ve basın organında makaleler yazmaya devam etmektedir.

    kendisinin muazzam taraflı eseri (bkz: bütün yönleriyle osmanlı âdâb-ı osmâniyye) okuyup sonrasında (bkz: 99 soruda osmanlı) okumuş biri olarak güzel bir lakin taraflı bir eserdir.
    ... mees