bugün

gereksiz ve saçma bir davranıştır. anadolu'da aynı topraklarda binlerce yıl birlikte yaşamış milletler emperyalist çıkarlar yüzünden birbirine girmiştir. ermenilere nefreti körükleyenler türkiye'deki milliyetçi geçinen ırkçı/faşist odaklardır. aynı zamanda diasporadaki faşist ermenilerde türk düşmanlığı yapmakta ve yangına körükle gitmektedir. yapılması gereken bir etnik ya da dini grubu tümüyle kara tabloya almak değildir, diyalog kanalları oluşturmak ve karşılıklı hoşgörü ve empati sağlanmalıdır.avrupa'nın türk düşmanlığına ermeniler ortak olmamalı,türkler de ermenilerin birinci dünya savaşı sırasında yaşadıkları acılara empatiyle yaklaşmalıdır.
(bkz: yemek yemek)
(bkz: su içmek)
(bkz: solumak)
ısrarla ve inatla redddedilmesi gereken bir davranıştır. olayı insani boyutlardan ele almak temel başlangıç noktası olmalıdır. evet ermeniler uzunca bir süre devlet-i ali osmaniyye hakimiyetinde yaşamışlar ve bulundukları coğrafyada uzunca bir süre muktedir oloan gücün hakimiyetinde yaşamışlardır. gayr-i müslim sıfatı ile devlet sınırlarında diğer azınlıklara uygulanan tüm yasalara uymuşlar ve bunun karşılığında da gerekli itibarı görmüşlerdir.

ermeniler o dönemde böylesine sadıkane tavırlar sürdürmüşler ise bunun nedeni sadece onların insani sıfatlarından değil, sanırım insani yaşama koşullarının, adalet ve serbest ticaretin kapılarının ve hatta devlet yönetiminde sınırsız yükselme haklarının kendilerine verilmiş olmasındandır.

yoksa ne ermeniler kara kaş, kara göz hatrına millet-i sadıka olmuşlardır, ne de osmanlıya olan sonsuz bağlılıklarından...

olayı empati noktasına getirmek sanırım türklere ve türk olduğunu iddia edenler kadar ermeni ve ermeni olduğunu iddia edenler için de geçerlidir. zira ortada bir katliam var ise -ki zannımca bu katliam ise şimdiye kadar çoktan sahih belgelerle ispatlanması gerekirdi- aşağıdaki başlıkta olanlar katliamın dik alası olmalıdır.

fakat daha elem verici olanı; ben türküm diyenlerin bu konudaki yorumlarıdır. "efendim ermenilerden nefret eden faşisttir.", "efendim, türkiyedeki faşizan zihniyet ermeniler gibi birçok etnisiteyi tarumar etmiştir.", "efendim bugün vatan millet diyenler başka etnisitelere bu hakkı vermemiştir"...... yahu kim kendi evinin tapusuna başkasını ortak eder? etmeyenler faşist ise edenler hümanist, insan haklarına saygılı, demokrat öyle mi? bu anlamda olay ele alındığında bizim faşist dedelerimiz erzurum'da, adana'da, maraş'ta ermeni çetelerini tepelerken katliam yapmışlardır.

madem bu ermeniler bu kadar vefalı insanlardır da, neden devlet-i ali osmaniyye toprak bütünlüğünü sağlarken, ite kopuka uşaklık etmişlerdir? insan oğlu böyledir, rahatı iyiyse sorun yok, işin ucu menfaate gelip de, bıçak kemiğe dayandı mı ilk darbeyi vuran katıksız memlket sevdalıları değil de genelde bu tarz azınlıklar olur...

cumhuriyet dönemi ilk nufüs sayımında 13.000.000 rakamı bulunduğunda bu vatan coğrafyasında kalan her vatandaş bu toprakları herkesten daha fazla sahiplenmişlerdir. o 13.000.000 kişinin içinde kalan ve memleket sevgisinden, ahde vefadan haberi olan her ermeni başım üstüne, kaçıp giden, kendisini uşak sıfatıyla kullandıran her ermeni de yerin dibinedir.

bu coğrafyada yeniden bir devlet inşa ederken çarığını yamayarak giymeyi göze alıp da, devletine kazık atmaktan haya edenler ve onların bu düşüncedeki torunları, elbette dedesine kurşun sıkandan da bu zihniyeti taşıyandan da nefret edecektir. elbette bu düşünce bugünkü hümanist anlayışa ters düşecektir. hümanizm nedir? önce o terimin içini düzgünce doldurmalı, sonra da aşağıdaki başlıkta adı değil ama sayıları verilenlere bu anlayışla yaklaşılmamasının nedenleri sorgulanmalıdır.

(bkz: gercek ermeni katliami) bu başlığın ilk entrysindeki sayılar yeterince etkili değilse ikinci entrydeki video klip sanırım birermeniden nefret ederken, bu sevgisizliğin temelinin nerelere dayandığını da açıklamakta yeterli olmalıdır.
sözde ermeni soykırımını sürekli olarak gündemde tutan ve bunun üzerinden nemalananlar daha çok yurtları dışında yaşayan ermenilerdir. yabancı kültürlerin karşısında var olma isteği bir güdü olarak milliyetçilik olarak tezahür eder. çok köklü bir kültüre sahip olmadıkları için, bunlar da zayıflıklarını kapatmak ve var olmak için sözde ermeni soykırımına tutunmuş durumdadırlar. tabi bunlar türkiye aleyhinde olan başka gruplarca da desteklenmektedirler. yani bu yalanı destekleyenler ve desteği körükleyenler ancak bir kısımdır ama elit olanlarıdır. yani ermeni halkından toptan nefret etmek saçma olur.
(bkz: türk patronum olacağına ermeni patronum olsun)
ırkçılıktır. faşizmdir. yahu sen bir insanı, nasıl ırkına göre değerlendiriyosun gözünü seveyim. bunlar böyledir, yok bunlar böyledir. vur kategorizeye. yapmayın bunları anam. türkler, şöyle, türkler böyle önyargısını da kırmaya çalışan biz değil miyiz?
dolduruşa gelmek. yanlış etmek.
tarihi tarihçiler değerlendirsin. biz sadece tedbir alalım tekerrür bahsine atfen.
cogunlukla tarih isiginda yapilan bir eylemdir.
insanları memleket, ırk olarak ayırmamaya çalışmama rağmen bir türlü engel olamadığım durum.

belki iyisi kötüsü vardır her memlekette olduğu gibi ama geçmişi ve hala yapmakta oldukları iğrençlikleri biliyorken onlara karşı ön yargımı yenemiyorum.
bizde yenemiyoruz. anadoluda milyonlarca müslümanı türkü kestiler. erzurumda insanları kazıklara oturttular . biz de unutmayacagız (bkz: unbalanced angel)
zorla yaptıklarıyla kaşınmalarından dolayı olandır. zorla nefret ettirmeyi başarıyorlar. ne illet bir millet bunlar yüzsüz tipler. evet.
türk milletine ve türk devletine en büyük tehdit olarak gördüğüm kişiler ermeniler ve kürt milliyetçileri olduğu için içinde bulunduğum durumdur.

edit: kürtler ile kürt milliyetçilerini ayırdım dikkat ederseniz. vatanını seven kürtleri seviyorum. sikik sikik mesaj göndermeyin.
kendini türk hisseden kürtler olduğu için genel olarak onlara bir nebze de olsa dayanabiliyorum, ama ermeniler? anket yapsanız türkleri seven tek bir ermeni bulamazsınız.
az önce hiç bir iddiaları olmamasına rağmen 2-0 geriye düştükleri karadağ karşısında ikinci yarı 3 gol atıp kuponumun yatmasına sebep olmuşlardır.
ben onların amına koyayımdır.