1. 1.
    yeni bir devletin temelleri atılırken, gayrimüslim cemaatler de yeni rejimle barışmanın yollarını arıyorlardı. örneğin 24 aralık 1922 günü pera-asmalı mescit’teki diana oteli’nde toplanan 40 kadar kişi, 28 eylül 1919’da kurulmuş olan garabetyan mezunlar cemiyeti’ni, ‘ermeni-türk teâlî cemiyeti’ne dönüştürmüştü. ilk cemiyetin kurucuları garabetyan sultanisi'nin müdürü bedros zeki karabetyan ile mezunlardan ömer aziz ve eczacı nubar tozan beylerdi. ermeni üyeler arasında, osmanlı bankası müdürlerinden berç keresteciyan, türkçe, farsça ve arapça çalışmaları ile dikkati çekmiş prof. istepan gurdikyan, mutasarrıf mihran boyacıyan, doktor garabet yağubyan, darülfünun hocası istepan karayan, eczacı armenak çubukçuyan, tüccar a. acemyan, doktor şınork berberyan, pera genel savcı yardımcısı kevork fitin (fatin) vardı. türk tarafını ise suriye maâlî müfettişi mesut bey, eczacı feyzullah vasi, doktor cemal bey, doktor mehmet cemil bey, doktor burhan bey, doktor rüştü bey, son osmanlı vak’anüvisi ve devlet adamı abdurrahman şeref bey, yazar mustafa reşit bey, vilayet müfettişi cemal bey, aksaray menbail irfan okulu müdürü nuri bey ve niğde milletvekili haşim bey oluşturuyordu.
    1 ... hepinizi sevmiyorum