1. 1.
  tamamen sizin bedeninizin bu zamana kadar programlanmış algılarıyla,
  düzgün çalışan psikolojik-bedensel bir mekanizmanın
  cinsel duyuları ve algıları doğru yorumlama becerisiyle var olabilen zevk unsurunuzun,

  erkekliğin organına bağlanması durumu

  olmakla birlikte,
  erkeklerin kadınları anlamadaki derinlik e algıları, ve bu süreci engelleyici davranış/düşünce/unsur göstermeden

  kadınlardaki bu sürece izin verebilmeleri,

  gerçek cinsellikte önem teşkil etmektedir ve
  (bkz: gerçek) cinselliği ve onun gerçek algısını mümkün kılmaktadır.

  (bkz: gerçek cinsellik)
  ... tulippaa