1. 1.
    Y kromozomu ve sebep olduğu fazlalıklar.
    ... takiaceae