1. 1.
    ağzının tadını bilen kadındır.
    ... keser misin sesini