1. 1.
  Üniversiteden feminist bir kız arkadaşım evlenirken çocuğa aldırdığı altınları koluna boydan boya takmış.
  Konuşurken yüksekten uçuyordu, kadın erkeğe muhtaç değildir, kendi ayakları üstünde duracak, ataerkil düzen kahrolsun diyordu
  Şimdi görüyorum ki ataerkil düzene telsim olmuş, koluna takmış çocuğun yıllarca emek verip aldığı altınları.
  Ayıp bee
  Hani eşitlik! Hani ataerkil düzene karşı çıkmak?
  Sen ticaret mi yapıyorsun evlilik mi?
  1 -1 ... lenova