1. 1.
    ilginç bir sorunsaldır. evet.
    ... nevilevile