1. 1.
    kendisi ile ebedi lideri arasında " kategorik özdeşleştirme " kurup hissi bağlarını bir daha kopmamak üzere hatlara çeken 90 lı kuşağın sağ eğilimli seçmenidir. sisi ye sis olanların bahçelerindeki duruştan ve ya one minute çıkışının yapıldığı fetih topraklarındaki dirençten etkilenme söz konusudur.
    ... katalonyadankatalanjaponkatalo