1. 1.
    Arinc'i bilen bilir. Arabuluculuk icin olabilir. Oy isi tehlikede...
    ... ciptisciptis