1. 0.
    erdoğanın yine kandırılması
    5 ... mel mel bakan gibson