1. 1.
  her ne kadar tasvip etmesede bir çoğumuz, özelde türkiye toplumunun, genelde ise kapalı ve baskıcı arap toplumlarında yaygın olarak görülen bir durumdur.
  ensest ilişkinin temelinde aslında bir çok sebep yatmakta yanlız toplumdan topluma nedenler farklılık göstermekte. batı toplumlarında cinsel fantazilerin yeni boyutlar kazandığı bir cinsel devinimken, baskıcı ve kapalı doğu toplumlarında ise gittikçe içselleştirilmeye çalışan gelenek,görenek ve dini kültürün sosyal bir patlaması olarak hayattaki olağan ve bir o kadarda tasvip edilemez yerini alır.
  elbette bu tür ilişkilerdeki batı toplumlarında görülme sebebinin aksine şark toplumlarında erkek egemen yapının diktasıyla meydana gelmesidir. çünkü bu ilişkiler bu toplumlarda erkeğin dayatması sonucu meydana gelmektedir.kimine göre bunun en iğrenç hali batı toplumlarında isteyerek her iki tarafında rızasıyla olması olabilir ama burada irdelemek istediğim güzel coğrafyamızda bu tür ilişkilerin erkeğin kisvesi altında aşağılık bir durum almasıdır.
  oğlunu cinsel ilişkiye zorlayan bir anne henüz ortadoğu coğrafyasında türememiştir ama kızına oğluyla tecavüz eden hatta kardeşine annesine tecavüz eden erkek vardır ve azımsanmayacak kadar önemsenecek bir konudur.
  elbette bu durumda da annenin sevgi ve şevkat güdülerinin cinsel güdülerinin çok önüne geçmesi olağan ve baskındır ama erkeğin de frenleyebildiği tek güdüsü içindeki hayvanı durduramama güdüsüdür kanımca.
  4 -1 ... qurmi
 2. 2.
  ensestin çoğunluğunun baba-kız ensesti olduğu ve bunu başlatan yapanlar tecavüzcü babalar olduğuna göre büyük bir faktörü vardır. annelerde bu durumu gizler. ayrıca ensesti en çok o çok korumacı, kadının nereye gittiğini namus bekçiliği şeklinde yapanlar çıkartıyor.her ülkede olandır.
  ... selia
 3. 3.
  toplumumuzda, amca, teyze, hala, dayı çocukları arasında varlığı kabul görmüş olan ilişki türünde erkeğin üstlendiği rol dur.

  kabul gören yapının sebebi aşiret kültürü ve ona bağlı köylülük olgusudur. din de bunu izin verince karşısında bir engel kalmaz.

  erkek yada kadın daha suçludur denilemez.

  bunun dışında bizim toplumda kabul görmemek ve yasak kılınmakla birlikte baba ile çocukları arasında yaşanan ensest ilişkide babanın tecavüzü nasıl suç ise, babaya karşı susan ve zaman içerisinde bunu kabullenenen anne de bir o kadar suçludur.kadınlık görevini yapamadığını düşünen anne kendince kocasında haklı sebepler yaratarak duruma seyirci kalır.

  anne ile çocukları arasında yaşanan ensest ilişki ise batı da bizim toplumumuza nazaran daha yoğun yaşanmaktadır. bu durumda da genelde terk edilmiş anne nin erkek çocuğunda kocasından bir parça bulması temel sebepler arasındadır.
  ... anti