1. 1.
  tüketici zevk ve tercihleri sabitken, gelir artışı olduğu zaman ilksel mallara olan talebin birden düşük olduğunu söyleyen yasadır.
  ... sadik 2 dost 1 hayat 1 olum
 2. 2.
  alman istatistikçi ernest engel tarafından yapılan: işçi ailelerinin gelirleri ve tüketim harcamalarını istatistiki olarak incelemiştir. veri sonucları ise;
  - birinci engel yasası
  - ikinci engel yasası
  - üçüncü engel yasasını oluşturmuştur.

  tüketicinin gelirinin ne kadarını tüketim harcamasına ayıracağını ve bunun, gelir artması ve azalmasına karşı nasıl değişiklikler olduğu ortaya konmaya çalışılmıştır.
  1 ... adberilgen