1. 1.
    Genelde abd'nin ağzından duyduğumuz sahte bir temenni.
    ... expected3