Advertisement

 1. 1.
  günümüzde Topkapı Sarayı Kütüphanesi'nin bulunduğu bina Enderun Ağalar Camii'dir. Fatih Sultan Mehmed tarafından yaptırılan cami, saray içindeki en eski ve en büyük camidir. Sarayın merkez camiidir, zira geçmişte bütün Enderun halkıyla beraber padişahlar ve şehzadeleri de yatsı namazları hariç diğer bazı vakit namazlarını burada kılarlar. Bir dönem "Hünkar Camii" olarak anılan camiye Enderun ağaları geldikleri için "Ağalar Camii" namıyla meşhur olmuştur.

  Enderun Ağalar Camii uygun konumu ve rutubeti ayarlanabildiğinden dolayı bugün yazma eserler kütüphanesi olarak kullanılmaktadır. Topkapı Sarayı Kütüphanesi'nin eşsiz yazmaları sadece Osmanlı Türkçesi, Arapça ve Farsça ile sınırlı olmayıp Yunanca ve Slav dillerindeki yazmalarla da bir hayli kalabalık ve kıymetlidir. Bilhassa kitap seven ve tipik iki Rönesans senyörü diyebileceğimiz Fatih Sultan Mehmed Han ve Kanuni Sultan Süleyman Han buldukları güzel ve yararlı kitapları hangi dilde olursa olsun getirtmişlerdir. Topkapı Sarayı Kütüphanesi'ndeki ünlü Macar musiki notaları külliyatı olan Corviniana veya istanbul antifeneksi olarak tanınır. Kral Matiyas Corvinus'un kitaplığından gelme bir eserdir. Corviniana burada bulunup tamir edilmiş ve yayımlanmıştır.

  Yeniçeri Ocağı'nın devleti ve padişahı korumak yerine anarşinin merkezi olmasından dolayı kaldırılması kararı bu camide verildiğinden, mimari kıymetinin yanında tarihi hatırası da mühimdir.

  Kaynak: Osmanlı sarayında hayat / ilber ortaylı / sayfa: 95-96
  ... hepinizi sevmiyorum