1. 1.
    tabiiki de akepededir.

    selam ve duva ile rabiya.
    2 -2 ... erecteo