1. 1.
    Dünya yuvarlak olduğuna göre en uzaktaki yazar en yakınımdaki yazar da olmaz mı başka bakış açısıyla?
    7 -1 ... alyssum