1. .
    gücüne, etkileyici fiziğine fazlasıyla güvenen, bunun dışında da bir meziyeti, yeteneği olmayan, en ufak anlaşmazlıkta muhatabına varıp büyük bir hevesle erkek gibi dövüşmeleri gerektiğinden, sorunun ancak böyle çözümlenebileceğinden dem vuran, en tipik örneklerine askerlikte rastlanan yarı budala insan.
    ... yagmurbesleyen