1. 1.
  Kime sordumsa seni, doğru cevap vermediler;
  Kimi hırsız, kimi alçak, kimi deyyus! dediler...
  Künyeni almak için, partiye ettim telefon,
  "Bizdeki kayda göre, şimdi o meb'us!" dediler...

  Felsefemdir kitab-ı imânım,
  Taparım kendi rûhumun sesine.
  Secde eyler hâkikatim her ân,
  Kalbimin âteş-i mukaddesine.

  Asrın yeni bir umdesi var, hak kapanındır.
  Söz haykıranın, mantık ise şarlatanındır.
  Geçmez ele bir pâye, kavuk sallamayınca,
  Kürsî-i liyakat pezevenk, puşt olanandır!

  Hayliden hayli kalınlaştı yobazlık yeniden,
  Softalık zorlu anırtı ile aldı yürüdü.
  Kara bir kinle taassub pusudan çıktı yine,
  Yurdu şâhâne cehâlet yeni baştan bürüdü.
  1 -1 ... memosh usta