1. 1.
    hiç olmazsa, son çare anlamlarına gelen söz öbeği.

    -en olmadı x x x yaparız.
    ... infandous