1. 1.
    29.osmanlı padişahı dördüncü mustafa'dır.kendisine oğlu gibi davranıp eğiten amcazadesi üçüncü selim'e ihanet edip tahttan isyanla indirip tahta çıkmış akabinde bir sene sonra da alemdar mustafa paşa tekrar üçüncü selim'i tahta geçirmek için payitahta geldiğinde tahtını garantilemek için amcazadesi sultan üçüncü selim'i kanını dökerek öldürür böylece orta asya'dan beridir devam eden kutsal hanedan kanı dökme geleneği bitmiş olur.
    -2 ... turkmen begi