1. 1.
    olasi bir otobüs firmasi ismi.
    ... erectof