1. 1.
  Edebe aykırı olmayan terbiyeli,

  Adab-ı muaşerete Uygun önerilerdir.
  en güzel söven sözlük yazarları kimdir

  Mesel:

  Evladım sana söylüyorum.

  Bu akşam babanın yastığına ben kafamı koyacam,

  Anneciğine söyle,

  Bi güğüm su ısıtıversin..!!

  -------. -----------. ---------

  Türk Ceza Kanunu Hakaret MADDE 125 – (1) Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adli para cezası ile cezalandırılır. Mağdurun gıyabında hakaretin cezalandırılabilmesi için fiilin en az üç kişiyle ihtilat ederek işlenmesi gerekir. (2) Fiilin, mağduru muhatap alan sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle işlenmesi halinde, yukarıdaki fıkrada belirtilen cezaya hükmolunur.

  Kaynak:

  "küfür-etsem-ne-ceza-yerim-abii-nokta- com."
  20 ... neseli terapist