1. 1.
  Aha bunlardır;

  “Benden Kuran dışında hiçbir şey yazmayın. Kim benden Kuran dışında bir şey yazmışsa imha etsin.” (Müslim, Sahihi Müslim Kitab-ı Zühd, Hanbel, Müsned 3/12, 21, 33)

  Darimi’deki hadis : “Sahabe Allah’ın elçisinden sözlerini yazmak için izin istediler. Ancak onlara izin verilmedi.”(Darimi, es-Sünen)

  El Hatib’teki hadis: “Biz hadis yazarken Hz. Peygamber yanımıza geldi ve yazdığınız şey nedir? dedi. Senden işittiğimiz hadisler (sözler) dedik. Hz. Peygamber Allah’ın kitabından başka kitap mı istiyorsunuz? Sizden evvelki milletler Allah’ın kitabı yanında başka kitaplar yazdıkları için yoldan çıktılar.” (El Hatib, Takyid, sayfa 33)

  Tirmizi’de: “Allah elçisinden sözlerini yazmak için izin istedik, bize izin vermedi.” (Tirmizi, es-Sünen, K. ilm, sayfa 11)
  2 -4 ... hepinizi sevmiyorum
 2. 2.
  peygamberimiz kuran ın tamamlanma sürecinde (23 yıl) kendi sözlerinin yazılmasını yasaklamıştır ki vahiy ile peygamberin sözleri karışmasın diye. hadis inkarı için kendinize göre yorumlamayın.
  ... birsabahgelecekkardanaydinlik
 3. 3.
  deve sidiği faydalıdır.
  -3 ... ateistwampir
 4. 4.
  (bkz: temizlik imandandır)
  1 ... selia
 5. 5.
  Komşusu aç iken tok yatan bizden değildir !
  ... hissikuvvetlitilki
 6. 6.
  (bkz: sahih hadislere örnekler)

  (bkz: hadisler arasındaki çelişkilere örnekler)

  (bkz: kuran ayetleriyle çelişen hadislere örnekler)

  (bkz: buhari nin hadis inkarcısı olması)
  -1 ... lunarliftoff