1. 1.
  devletin ekonomiyi kayıt altına alarak işlemlerinde sorumsuz hareket etmesi sonucu ulaşılan düşüncedir.
  ... hunililer
 2. 2.
  devletin herhangi bir organında bulunan insanların topluma devletin politikaları çerçevesinde müdahale
  etmesidir. bunlar gençlerin neler yaptığını neler dinlediğini neler okuduğunu takip eder.
  bunlardan devletimizin hoşuna gitmeyen muzur neşriyat var ise bunların ortalıktan kaldırılması için
  istek de bulunurlar.
  yani böyle acayip bir dil atış derdindedirler.
  sana ne denilesidir ama gerek yoktur.
  ... hunililer