1. 1.
    acilen verilmesi gereken madalyadır...
    2 ... erectof