1. 1.
    "keder-bâz bir şarkı, sevdâ-zede bir çığlık duyulsun istedim."

    (farsça bir şarkının çevirisinden.)
    3 ... inzivada