bugün

her fırsatta "din düşmanı" olarak aksettirilen mustafa kemal atatürk'ün hz.muhammed hakkında söylediği sözdür.

""Muhammed'i bana, cezbeye tutulmuş sönük bir derviş gibi tanıttırmak gayretine kapılan bu gibi cahil adamlar, onun yüksek şahsiyetini ve başarılarını asla kavrayamamışlardır. Anlamaktan da çok uzak görünüyorlar. Cezbeye tutulmuş bir derviş, Uhud Muharebesi* nde en büyük bir komutanın yapabileceği bir plânı nasıl düşünür ve tatbik edebilir?""

""Tarih, hakikatleri tahrif eden bir sanat değil, belirten bir ilim olmalıdır. Bu küçük harbte bile askerî dehâsı kadar siyasî görüşüyle de yükselen bir insanı, cezbeli bir derviş gibi tasvire yeltenen cahil serseriler, bizim tarih çalışmamıza katılamazlar. Muhammed bu harb sonunda çevresindekilerin direnmelerini yenerek ve kendisinin yaralı olmasına bakmayarak, galip düşmanı takibe kalkışmamış olsaydı, bugün yeryüzünde müslümanlık diye bir varlık görülemezdi.""

(mustafa kemal atatürk, 1923)
en büyük komutan derken? altı üstü 300-400 tane müslüman arap ile yine 300-400 kişilik putperest arap'ın savaşından galip çıkıldı diye büyük komutan olunacaksa bizim mahallenin bıçkını hasan da tümgeneral sayılır. zira hasan, 20 adamı ile karşı mahallenin 15-20 çocuğunu dövdü. büyük komutan ha... sanırsın 100 binlerle savaşılmış, lan altı üstü kıçı kırık kabile savaşı? ve yine sanırsın büyük iskender!

(bkz: tarihi saptırma)
arapların bir sözü olabilir. arapları cahiliye devrinden kurtarmıştır. türkler bu devire hiç girmemişlerdi zaten.
(bkz: islam barış dinidir)

(bkz: en fazla adam öldüren peygamberler)
(bkz: öğretmenim atatürk e karşı geliyor bunlar)

mükerrer tanım: her fırsatta "din düşmanı" olarak aksettirilen mustafa kemal atatürk'ün hz.muhammed hakkında söylediği sözdür.
Olup bitenleri kaçırma

İlk öğrenen uludağ sözlük kullanıcıları olacak.