1. 1.
    kahvehane gır gırlarını gelip burda başlık açıyorsunuz.
    1 -1 ... saldirayterk