1. 1.
    "Olmamaması , yapılmaması emredilmiş" manasında söz.
    ... ayk73